Tervehdys!

Me olemme Satu Kivimäki ja Miika Tapio HämIncent-hankkeesta ja haluamme olla mukana edistämässä Suomen hyönteisalaa.

Idea Hämeen hyönteisosaamiskeskuksesta (HämIncent-hankkeesta) sai alkunsa pari vuotta sitten, kun Suomen hyönteisalalla kuhisi kuin muurahaispesässä. Niihin aikoihin Suomi muutti tulkintaansa Euroopan Unionin uuselintarvikeasetuksesta ja salli hyönteisten käytön ravintona tietyin edellytyksin. Hyönteisiin liittyvää kasvatustoimintaa sekä kokeilevaa tuotekehitystä ja tutkimustyötä oli tehty kasvavassa määrin mm. yrityksissä, Luonnonvarakeskuksessa (Luke) ja Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK). Samaan aikaan hyönteisalan toimijoiden, kuluttajien ja opiskelijoiden kiinnostus alaa kohtaan kasvoi ja tarve osaamisen lisäämiseen ja keskittämiseen oli hyvin ajankohtaista. Hyönteisosaamiskeskus Hämeeseen oli erityisen perusteltua jo olemassa olevan osaamisen rakentamiseksi ja keskittämiseksi HAMKin ja Luken välille. Hanke saikin rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

HAMK ja Luke ovat olleet aktiivisia toimijoita hyönteisalalla ja mukana hyönteistutkimuksessa vuodesta 2015. Luke on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, jossa tehdään työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi HAMK Bio -tutkimusyksikön toiminnan tavoitteena on biotalouden sovellus- ja liiketoimintalähtöinen kehittäminen tutkimustietoa tuottaen ja soveltaen. Luken valttina on verkottuminen maanlaajuisesti ja HAMKilla monialainen koulutus Hämeen alueella. Luken Jokioisten toimipisteeseen on viime vuonna perustettu InsectLab, jossa tehdään tällä hetkellä tutkimusta mustasotilaskärpäsillä ja jauhopukeilla. HAMKin Hämeenlinnan korkeakoulukeskukseen on rakennettu hyönteishuone, jossa kasvatetaan kotisirkkoja tutkimustarkoituksiin.

Viimeisen vuoden aikana Suomessa on rahoitettu monia alueellisia ja ylimaakunnallisia hyönteishankkeita ja haluamme olla kuulemassa myös heidän ajankohtaisista asioistaan. Toukkaamon blogissa aktiiviset hyönteisalan hanketoimijat tulevatkin kertomaan kuulumisia yhdessä ja erikseen muiden osallistujien kanssa.

Kirjoittajat ovat hanketoimijoita Hämeen ammattikorkeakoulussa ja Luonnonvarakeskuksessa.