Joulukuun 12. päivä julkistettiin HämIncent-hankkeen järjestämän Incent-Invent hackathon-haastekilpailun tulokset. Kilpailussa haettiin ideoita hyönteistuotantoon ja -tuotteisiin sekä hyönteisten hyvinvointiin, joilla voisi olla mahdollisuuksia vastata alkamassa olevan hyönteisbuumin haasteisiin. Voittajaideaksi nousi Sirkkanugetit.

Työelämäpaneeli löysi voittajan 14 pitsausidean joukosta. Paneeli koostui Biotuksen Jan Hulshofista, Optistockin Juha Siitosesta sekä Siikosen sirkkojen Kirsi Siikosesta. Idean arvioinnissa  painotettiin erityisesti esitetyn idean mahdollista vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta.

Paneeli arvioimassa opiskelijoiden ideoita. Kuvassa ensimmäisenä Kirsi Siikonen, keskellä Juha Siitonen ja takana Jan Hulshof. Kuva: Miika Tapio/LUKE

Eniten pisteitä paneelilta keräsi ”Cricket nuggets”, jonka kehitti HAMKin bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat Emmi Alipirjelä, Iina Koskinen, Lauri Niskanen, Ellen Saulio, Tiia Tiikkainen ja Nea Virta. Joukkue vastasi toiseen haasteeseen ja ideoi uuden hyönteistuotteen, jossa on 40 % kotisirkkaa. Tuote kehitettiin konkreettiselle tasolle asti ja esittelyssä tarjottiin maistiaisena sirkkanugetteja majoneesikastikkeen kera.

Voittajatiimi sirkkanugettien takaa. Kuvassa vasemmalta oikealle Iina Koskinen, Nea Virta, Ellen Saulio, Emmi Alipirjelä ja Tiia Tiikkainen. Kuva: Teuta Shala

Toiseksi eniten pisteitä sai ”Eettisempi kotisirkkojen pakastusprosessi”, jonka kehitti biotalousinsinöörien opiskelijaryhmä Henrik Haarlo, Milla Jussila, Petri Larm ja Kim Tuomi.

HAMKin biotalousinsinnörien tiimi ”Ilmastoriski”. Vasemmalta oikealle kuvan henkilöt
ovat Milla Jussila, Henrik Haarlo ja Kim Tuomi. Kuvaajana Benjamin Hatakka, joka on yksi tiimin jäsenistä.  

Joukkue kehitti yksinkertaisen keinon vaiheistaa kotisirkkojen pakastusprosessi tuotanto-olosuhteissa. Prosessia voitaisiin hyödyntää muillakin tuotantohyönteisillä ja siihen voisi yhdistää mm. toukkien paastotus.

Kolmanneksi eniten pisteitä tuomaristolta sai ”The Debugger”, jonka kehitti bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat Julia Fellermair, Antti Hakala, Veera Heinonen, Miro Törmänen ja Veronika Virta. Joukkue ideoi kasvintuotannossa olevan laitteen hyödyntämistä hyönteisten erottelussa niiden kasvatusaineksesta.

HAMKin bio- ja elintarviketekniikan tiimi. Vasemmalta oikealle kuvan henkilöt
ovat Julia Fellermair, Antti Hakala, Miro Törmänen, Veronika Virta ja Veera Heinonen. Kuva: Teuta Shala.  

Hackathonin valmisteluvaihe kesti viisi viikkoa ja työ huipentui ideoiden pitsaukseen 5. joulukuuta HAMK:in Forssan kampuksella.

Kilpailu oli osa HämIncent-hanketta. HämIncent eli Hämeestä hyönteiskeskus pyrkii vahvistamaan Hämeen hyönteisosaamista tavalla, joka tukee sekä alueen että koko maan hyönteissektorin kehitystä.

Haastekilpailu toteutettiin osana Hämeen ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan sekä  biotalousinsinöörien opintoja. Kilpailuun osallistui 68 opiskelijaa Hämeenlinnan ja Forssan kampuksilta, joista osallistujat muodostivat 14 joukkuetta.  

Kolmen parhaan idean lisäksi kilpailussa nähtiin myös monia muita hienoja suunnitelmia ja esityksiä. Paneelistien mielestä yleistaso oli hyvä. Vaikka haaste oli vaativa, opiskelijat heittäytyivät ratkomaan sitä ennakkoluulottomasti. Ideoita lähdetään nyt viemään eteenpäin ja jäämme odottamaan, että niistä kuullaan lisää lähiaikoina. Onnittelut kaikille!

– Miika Tapio & Satu Kivimäki

Kirjoittajat ovat hanketoimijoita Luonnonvarakeskuksesta ja Hämeen ammattikorkeakoulusta